REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA

1. Właścicielem i gospodarzem lodowiska jest Gmina Sanok.

2. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie lodowiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

3. Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne.

4. Lodowisko w okresie ferii tj. od 18 stycznia do 2 lutego 2014r. jest czynne codziennie w godzinach   800- 1100  i  1600-2000.

5. Podczas konserwacji lodowiska, wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu.

6. W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych pracownik obsługi ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.

8. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest dostosowanie się do zaleceń obsługi obiektu.

9. Ślizgawki trwają 60 minut a wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach.

10. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 40 osób.

11. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

12. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

13. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

14. Dzieci do lat 10 korzystają z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych będących na łyżwach.

15. Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach i w rękawiczkach, szczególnie dzieciom do lat 10.

16. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

jazdy z dziećmi na rękach,

jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, plecakami i aparatami fotograficznymi,

wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek,

rzucania śnieżkami,

siadania na bandach lodowiska,

chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew,

palenia tytoniu i picia alkoholu,

niszczenia sprzętu i urządzeń,

stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska,

wprowadzania zwierząt.

17. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren obiektu gospodarz nie odpowiada.

18. Za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie lodowiska obsługa nie odpowiada.

19. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedmedycznej należy zgłosić się do obsługi lodowiska.

20. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać do obsługi lodowiska.

21. W przypadku stwierdzenia szkód osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.

22. Na całym terenie Zespołu Szkół w Trepczy obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania osób w stanie wskazującym na ich spożycie.

23. Osoby łamiące zasady niniejszego regulaminu będą wypraszane z lodowiska.

24. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.

25. Uwagi i skargi prosimy zgłaszać u obsługi lodowiska.

26. Telefony alarmowe:

      Policja – 997

      Telefon alarmowy  -  112

  •       Pogotowie ratunkowe - 998

 

 Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy.

 

 


Informujemy, że w tym sezonie nie działa wypożyczalnia łyżew.

 

 

 

 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

 

godlo polski.svg

 

ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 44 551

e-mail - szptrepcza@poczta.fm

puchatek

szlachetna paczka

kouj wf z klasa

logo-cyfrowobezpieczniplSzachu w szkolelogo mm

 

program owoce w szkole

licencja VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

tabliczka szkola w ruchu

radosnaszkola

pierwszeuczniowskiedoswiadczenia


 

 

 

 

origami1

licznik odwiedzin

Wizyt w tygodniu79
Wizyt w miesiącu463
Łącznie wizyt54918

VCNT - Visitorcounter