"Sekrety przyrody nieożywionej"

 

Opracowała i realizowała: p. Beata Suwała

 

Czas realizacji:2016/2017


 

EWALUACJA

INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

"SEKRETY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ"

 

 

 Innowacja Pedagogiczna  prowadzona była w oddziale przedszkolnym - Zespół Szkół w Trepczy; w roku szkolnym 2016/17r. Obejmowała grupę mieszaną  (5 i 6 - latki). 

 Główny cel programu : rozwijanie aktywności poznawczej dzieci w toku zabaw badawczych. 

 W opisie innowacji  zostały także przedstawione:

 - cele szczegółowe;

 - sposoby realizacji (metody i formy pracy, środki dydaktyczne);

 - przewidywane osiągnięcia (dzieci, rodzice, nauczyciel);

 - realizacja zadań edukacyjnych;

 - metody przeprowadzenia ewaluacji.

 

Cel ewaluacjizbadanie poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności (przewidywane osiągnięcia).

 

Odbiorcy ewaluacji: dzieci, rodzice, nauczyciel

 

Metody przeprowadzenia ewaluacji:

 

 - bezpośrednia obserwacja aktywności dzieci;

 - ankieta dla rodziców (zał. nr 1);

 - wywiad z dziećmi (zał. nr 2);

 - wystawka prac plastycznych "Sekrety Przyrody";

 - konkursy przyrodnicze z nagrodami.

 

ANALIZA ZEBRANYCH INFORMACJI

 

  •      Ewaluacja bieżąca - bezpośrednia obserwacja aktywności dzieci prowadzona przez wychowawcę w toku zajęć innowacyjnych potwierdziła duże zaangażowanie wychowanków w zabawach badawczych. Większość dzieci umie wykonywać samodzielnie proste doświadczenia, rozumie poznane zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie, potrafi budować mądre i ciekawe pytania oraz odpowiedzi.  Zabawy badawcze uczyły dzieci pracy w zespołach, a u niektórych zmieniły nawet zachowanie (porządek na stanowisku pracy, koncentracja uwagi)

 

  •      Ankieta - opracowana dla rodziców (udział osób - 15). Analiza danych (odpowiedzi) wykazała, że większość rodziców interesuje się tematyką zajęć innowacyjnych.  60% rodziców rozmawiało z dziećmi na temat badań przyrodniczych (pyt. nr 1). 53 % rodziców zauważyło, że ich dziecko bardziej interesuje się zjawiskami w przyrodzie i otoczeniu (pyt. nr 2). Odpowiedzi rodziców wskazują, że dzieci chętnie uczestniczą w zabawach badawczych (tak - 40%, raczej tak - 60% - pyt. nr 3). 100% rodziców potwierdziło swój udział w przygotowaniu pomocy dla dziecka na zajęcia innowacyjne.

 

  •      Wywiad -  prowadzony był w formie rozmowy kierowanej. Chętne dzieci odpowiadały na pytania wychowawcy, które miały na celu sprawdzić ich wiedzę, wrażenia i zapamiętane spostrzeżenia. Wypowiedzi dzieci wskazały, że najbardziej podobały im się zabawy badawcze skupione wokół pojęć: woda i świat zmysłów. Trudniejsze dla zrozumienia były doświadczenia związane z powietrzem. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się tematyka zjawisk atmosferycznych. Wystawka prac plastycznych "Sekrety Przyrody" potwierdziła to i była jednocześnie oceną twórczej działalności przedszkolaków. Ciekawą formą ewaluacji były zagadki przyrodnicze sprawdzające poziom zdobytych wiadomości. W czerwcu odbyła się wycieczka do "Pracowni Badań Wody" w Trepczy, gdzie grupa obserwowała badania w warunkach laboratoryjnych. Większość dzieci opowiadała rodzicom o zajęciach prowadzonych w szkole i chwaliła się zdobytą wiedzą.

  

Załącznik nr 1

  

ANKIETA DLA RODZICÓW

 

Proszę o wypełnienie ankiety, która ma posłużyć do podsumowania innowacji pedagogicznej "Sekrety przyrody nieożywionej" prowadzonej w oddziale przedszkolnym - Zespół Szkół w Trepczy, w roku szkolnym 2016/17r.

 

 

Należy zaznaczyć krzyżykiem wybraną odpowiedź

 

 

1. Czy prowadziliście państwo rozmowy z dzieckiem na temat badań przyrodniczych realizowanych na zajęciach innowacji?

 

⃝    TAK                 ⃝    NIE                ⃝    CZASAMI

 

  2. Czy zwiększyło sie zainteresowanie Państwa dziecka zjawiskami w przyrodzie i otoczeniu?

 

⃝    TAK                 ⃝    NIE                ⃝    RACZEJ TAK                ⃝    RACZEJ NIE

 

  3. Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w prowadzonych badaniach?

 

⃝    TAK                 ⃝    NIE                ⃝    RACZEJ TAK                ⃝    RACZEJ NIE

 

 4.  Czy przygotowanie pomocy dla dziecka na zajęcia badawcze sprawiło Państwu trudność?

 

⃝    TAK                 ⃝     NIE

  

 

DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

 

 

Załącznik nr 2

 

WYWIAD Z DZIEĆMI

 

1. Które zajęcia podobały wam się najbardziej i dlaczego?

 

2. Czego nauczyłeś się na tych zajęciach?

 

3. Jakie zjawisko atmosferyczne jest dla was najpiękniejsze i niezwykłe?

 

4. Które zagadki przyrodnicze prowadzone na zajęciach były najciekawsze?

 

5. Co najbardziej zainteresowało was podczas wycieczki do " Pracowni Badań Wody"?

 

6. Czy opowiadacie rodzicom o badaniach prowadzonych na zajęciach i chwalicie się swoją wiedzą?

 

7. Kto pomagał wam w przygotowaniu pomocy na zajęcia badawcze?

 

 

 

 

 

Trepcza; 28.08.2017r.                                                        Autor innowacji pedagogicznej :

                                                                                                                        Beata Suwała

 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

 

godlo polski.svg

 

ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 44 551

e-mail - szptrepcza@poczta.fm

puchatek

szlachetna paczka

kouj wf z klasa

logo-cyfrowobezpieczniplSzachu w szkolelogo mm

 

program owoce w szkole

licencja VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

tabliczka szkola w ruchu

radosnaszkola

pierwszeuczniowskiedoswiadczenia


 

 

 

 

origami1

licznik odwiedzin

Wizyt w tygodniu80
Wizyt w miesiącu464
Łącznie wizyt54919

VCNT - Visitorcounter