"Odkryj Sanok i okolice"


 

Opracowała i realizowała: p. A. Bochenek

Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu innowacji pedagogicznej

„Odkryj Sanok i okolice”


W roku szkolnym 2013/2014 realizowałam program innowacji pedagogicznej pt. „Odkryj Sanok i okolice”. Do napisania tego programu zainspirowały mnie warsztaty prowadzone w Muzeum Historycznym w Sanoku w ramach projektu „Kultura Regionu” (rok szkolny 2012/2013).

Program innowacji „Odkryj Sanok i okolice” skonstruowany był w taki sposób, aby uczniowie zdobywali wiedzę w ramach lekcji historii. W programie znalazły się także zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych – koła regionalnego. Innowacja zaadresowana była do uczniów klas I – III gimnazjum.

Wśród celów innowacji wymieniłam między innymi:

- poznanie historii własnego regionu oraz poznanie zabytków architektonicznych najbliższej okolicy,

- poznanie twórców i bogactwa życia kulturalnego regionu,

- dostarczenie uczniom wzorców osobowych z przeszłości, poznanie postaci historycznych i współczesnych, związanych z regionem, w którym żyją,

- wywołanie dumy i szacunku dla osiągnięć w dziedzinie kultury, nauki i sztuki ludzi, mających wkład w rozwój regionu,

- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,

- ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej,

- kształtowanie postawy szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, tradycji i obyczajów oraz postawy tolerancji wobec innych kultur i religii.

W ramach innowacji podjęte zostały następujące zadania:

- Organizacja wystawy pt. „Ziemia sanocka – moja mała ojczyzna” – na wystawę złożyły się projekty i albumy związane z historią regionu. Gimnazjaliści zaprezentowali w nich między innymi zabytki i pomniki Sanoka, sylwetki wybitnych sanoczan, herby ziemi sanockiej i miasta Sanoka oraz historię grodziska Horodyszcze w Trepczy. Uczniowie wykonali również piękną makietę sanockiego zamku.

- Organizacja wystawy pt. „Ziemia sanocka w starej fotografii”- wystawa prezentowała zdjęcia Sanoka od tych najstarszych z przełomu XIX i XX wieku aż do tych współczesnych z lat osiemdziesiątych XX wieku. Przygotowane przez uczniów projekty pokazywały jak na przestrzeni lat zmieniały się sanockie ulice, kamienice, parki, jak zmieniał się wygląd sanockiego zamku i rynku wraz ratuszem.

- Organizacja konkursu historycznego pt. „Historia regionu – Sanok i okolice”. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy dotyczącej kultury i historii własnego regionu oraz rozwijanie w nich myślenia historycznego i krytycyzmu.

- Organizacja konkursu fotograficznego pt. „Ziemia sanocka w obiektywie”. Uczestnicząc w tym konkursie uczniowie klas I – III gimnazjum mieli okazję zaprezentować swoje uzdolnienia artystyczne. Wykonane fotografie przedstawiały piękno i uroki najbliższej okolicy. Organizując ten konkurs zależało mi na popularyzacji wśród uczniów fotografii, wyzwoleniu w nich aktywności artystycznej oraz rozbudzeniu zainteresowania własnym regionem.

Zorganizowane przeze mnie konkursy i wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, wzbudziły w nich ciekawość oraz wprowadziły element zdrowej rywalizacji. Dzieci miały możliwość zdobycia nowych wiadomości, ujawnienia swoich talentów i zaprezentowania ich na forum szkoły.

W ramach innowacji przygotowałam wycieczkę do Muzeum Historycznego w Sanoku. Plan wycieczki obejmował zwiedzanie ekspozycji sanockiego muzeum w szczególności kolekcji ikon oraz obrazów Z. Beksińskiego.

Przez cały rok szkolny spotykałam się również z uczniami na zajęciach koła regionalnego – „Odkryj Sanok i okolice”. W trakcie zajęć przybliżałam uczniom historię ziemi sanockiej od czasów najdawniejszych do XX wieku oraz prezentowałam sylwetki znanych sanoczan i ludzi związanych z naszym regionem. Analizowaliśmy również najważniejsze zabytki architektoniczne, pomniki, place, parki. Podsumowaniem pracy na zajęciach koła było wykonanie przez uczniów gry edukacyjnej pt. „Sanmania”. Stworzenie gry dało uczniom możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach w praktyce.

W ramach innowacji wszyscy uczniowie z klas I – III gimnazjum pogłębiali wiedzę dotyczącą regionu, w którym żyją bezpośrednio na lekcjach historii. Treści regionalne zaplanowane do realizacji zostały przeze mnie zaprezentowane i omówione na lekcjach.

Po całorocznej pracy, na podstawie obserwacji stwierdziłam, że realizacja innowacji pozytywnie wpłynęła na zainteresowanie uczniów regionem, w którym żyją. Udało mi się pobudzić u dzieci aktywność, chęć zdobywania nowej wiedzy, kreatywność.

Agnieszka Bochenek

 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

 

godlo polski.svg

 

ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 44 551

e-mail - szptrepcza@poczta.fm

puchatek

szlachetna paczka

kouj wf z klasa

logo-cyfrowobezpieczniplSzachu w szkolelogo mm

 

program owoce w szkole

licencja VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

tabliczka szkola w ruchu

radosnaszkola

pierwszeuczniowskiedoswiadczenia


 

 

 

 

origami1

licznik odwiedzin

Wizyt w tygodniu3
Wizyt w miesiącu387
Łącznie wizyt54842

VCNT - Visitorcounter