"Mały Anglista"


 

Opracowała i realizowała: p. M. Gorczyńska

Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015

 


Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
,, MAŁY ANGLISTA” rok szkolny 2014/2015

 

Motto innowacji:

,,Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż - zapamiętam
Pozwól wziąć udział,
a wzbudzisz we mnie pragnienie.”
                                     (Konfucjusz)

 

Autor: Mariola Gorczyńska

Rodzaj innowacji: metodyczna

Zakres: Klasa III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna)

Czas trwania: 1.10.2014 r. – 31.05.2015 r.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Trepczy

Struktura programu i sposób realizacji :

Nabywanie umiejętności językowych, oswojenie się z wymową i akcentem jest najistotniejsze u dzieci w młodszym wieku szkolnym, ale małe dzieci szybko zniechęcają się do nauki, gdy ta sprawia im trudność i nie przynosi radości.

Prowadzone zajęcia wyrównawcze pomagają w opanowywaniu umiejętności językowych, ale także pomaga ciekawa i atrakcyjna forma kontaktu z kulturą krajów anglojęzycznych, słownictwem i literaturą. Zajęcia dla uczniów wyróżniających się pod względem językowym stwarzają możliwość pełnego wykorzystania uzdolnień oraz poszerzania wiedzy i umiejętności, a także kultywują ciekawość poznawczą dzieci i motywują je do dalszej edukacji. Te ważne cele niełatwo osiągnąć w przeciętnej klasie, gdzie spotykają się dzieci o bardzo zróżnicowanych predyspozycjach językowych. Innowacja Mały Anglista realizowana była na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i umożliwiła uczniom klasy III pracę w mało licznych grupach na poziomie dostosowanym do ich umiejętności językowym.

Zajęcia w trzech grupach.
Grupa I - zajęcia wyrównawcze (semestr I)
Grupa II – zajęcia z uczniami uzdolnionymi językowo (semestr II)
Grupa III – zajęcia z całą klasą III (Grupa I i II ) – wspólny projekt językowy prezentowany dla całej szkoły oraz rodziców i przedstawicieli instytucji wspierających innowację pedagogiczną.

W czasie pracy stosowane były: techniki teatralne: odgrywanie ról (stymulowane sytuacje językowe zbliżone do komunikacji w rzeczywistym świecie), inscenizacje, techniki multimedialne : edukacyjne programy komputerowe, gry językowe, techniki aktywizujące: projekty, praca w grupach, burza mózgów, gry i zabawy leksykalne, prezentacje, piosenki anglojęzyczne i wierszyki, bajki w języku angielskim, historyjki obrazkowe, Flesh Cards i materiały DVD przedstawiające kulturę krajów anglojęzycznych

Halloween1 (25)galeria zdjęć z Halloween-Party - Świeto Duchów

Wspólne projekty zrealizowane z całą klasą (grupa III) to Halloween Party-Święto Duchów: w czasie gier i zabaw angielskich kultywowano tradycję krajów anglojęzycznych oraz utrwalano i wzbogacano słownictwo.

1 (3)galeria zdjęć z Gminnego Konkursu Językowego "Mały Anglista"

Gminny Konkurs Językowy dla klas III Mały Anglista, zorganizowany przez prowadząca innowację panią Mariolę Gorczyńską zgromadził uczestników z kilku szkół podstawowych. Dwunastu uczniów klas trzecich sprawdzało swe umiejętności z zakresu czytania i pisania oraz znajomości słownictwa pisząc test zawierający różne rodzaje zadań. Zarówno opiekunki, jak i najmłodsi uczniowie bardzo przeżywali swój pierwszy konkurs językowy na tak wysokim szczeblu (patrz: zdjęcia). Dodatkowych emocji dostarczyły gry i zabawy językowe, w których brali udział zarówno goście, jak i pozostali uczniowie z klasy III (grupa I) i klasy II. Uczennice z Trepczy (Grupa II) zajęły wiodące miejsca:

I m Amelia Chrząszcz, III m Anna Bar, IV m Natalia Radwańska

1 (7)galeria zdjęć z tetrzyku "Królewna Śnieżka"
Kolejnym wspólnym projektem (grupa III) była sztuka teatralna The Snow White and Seven Dwarfs - Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Bajka wystawiana w wersji angielskiej, licznie zgromadziła rodziców, dzieci i młodzież a także sponsorów i uczniów z pięciu szkół podstawowych w ramach Turnieju Językowego Anglomania. Dzięki współpracy z rodzicami klasy trzeciej, wychowawczynią oraz sponsorami (upominki dla wykonawców), Mali Angliści mogli poczuć się jak prawdziwi aktorzy. Mieli możliwość wykazania się kunsztem aktorskim i wokalnym, znajomością języka angielskiego oraz jego praktycznym zastosowaniem.

 

Efekty realizacji innowacji - dla ucznia

Praktyczne zastosowanie języka angielskiego pomaga w przełamaniu bariery języka mówionego, wyrównaniu niedoskonałości językowych oraz doskonaleniu i poszerzaniusprawności słuchania, mówienia, czytania, pisania i reagowania językowego. Uczeńwykazuje zainteresowanie nauką i zwiększa się jego motywacja, korzysta z komputera, programów edukacyjnych, słownika językowego i jest wdrożony do samokształcenia. Ponadto bierze udział w konkursach językowych, zna kulturę wybranych krajów anglojęzycznych i wykazuje zainteresowanie światem. Mały Anglista zna techniki prezentowania zdobytych umiejętności i wiedzy oraz umie współdziałać w zespole w celu odniesienia wspólnego sukcesu.

Wnioski prowadzącego innowację:

Komunikacja w języku angielskim stanowi dla uczniów bardzo duży problem. Przyczyną tego jest nie tylko zbyt mały zasób środków językowych, ale również strach przed popełnieniem błędów. Pracując w małej grupie, gdzie dzieci dobrze się znają jest łatwiej pokonać nieśmiałość i tremę. W kolejnym etapie połączenie dwóch grup we wspólnym projekcie edukacyjnym umożliwia uczniom: wykazanie się umiejętnościami językowymi w grupie rówieśniczej, stwarza poczucie wspólnoty językowej i wspólnego sukcesu.
Program innowacyjny ,,Mały Anglista” przeznaczony był dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej z edukacji wczesnoszkolnej, miał na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z małych szkół wiejskich, które nieczęsto uczestniczą w zajęciach dodatkowych poza swoim miejscem zamieszkania. To właśnie szkoła jest dla nich, na tym etapie rozwoju i edukacji, całym światem i pokazuje dziecku jaki świat stoi przed nim otworem. Słowa motta innowacji mówią, że poprzez udział w atrakcyjnych zajęciach można w dziecku wzbudzić pragnienie aktywnego uczestniczenia w środowisku szkolnym, lokalnym i w świecie, którego ciekawość trzeba u ucznia rozbudzić.

 

  Innowacja została zakończona 31 maja 2015 roku.

     Mariola Gorczyńska

scenariusz  "Królewna Śnieżka" w adaptacji p. M. Gorczyńskiej


Trepcza, dnia 26.06.2015 r.                                                             

 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

 

godlo polski.svg

 

ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 44 551

e-mail - szptrepcza@poczta.fm

puchatek

szlachetna paczka

kouj wf z klasa

logo-cyfrowobezpieczniplSzachu w szkolelogo mm

 

program owoce w szkole

licencja VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

tabliczka szkola w ruchu

radosnaszkola

pierwszeuczniowskiedoswiadczenia


 

 

 

 

origami1

licznik odwiedzin

Wizyt w tygodniu3
Wizyt w miesiącu387
Łącznie wizyt54842

VCNT - Visitorcounter