"Silni razem"

 

Opracowały i realizowały: p. W. Burdziak-Zabłotny i p. M. Gorczyńska

 

Czas realizacji:2015/2016

 

Sprawozdanie

z realizacji programu innowacji pedagogicznej

SILNI RAZEM - Ruch Rozwijający W. Sherborne

 

Motto innowacji:
Zajrzyj w siebie!
W twoim wnętrzu jest źródło,
które nigdy nie wyschnie,
jeśli potrafisz je odszukać.

                           (Marek Aureliusz)

 

Autorki:  Mariola Gorczyńska, Wioletta Burdziak-Zabłotny

Rodzaj innowacji: metodyczna

Zakres: uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzice

Czas trwania: 1.10.2015 r. – 31.03.2016 r.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trepczy

 

Metoda Ruchu Rozwijającego (Developmental Movement ) została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne w Wielkiej Brytanii. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z drugą osobą. Uczestniczyć w nich może każdy bez względu na wiek.

 

Struktura programu i sposób realizacji :

 

Główną ideą tego programu jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagającym rozwój psychoruchowy dziecka i terapia zaburzeń tego rozwoju.

 

Innowacja pedagogiczna „Silni Razem” realizowana była dwie godziny tygodniowo na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Bardzo aktywnie i systematycznie brały w nich udział dzieci wraz ze swoimi bliskimi: mamą, tatą, babcią lub opiekunką. Uczestnikom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe: przestrzeń, świeże powietrze, brak urządzeń lub pomocy do ćwiczeń, bowiem najlepszym przyrządem dydaktycznym dla dziecka było ciało innego dziecka lub dorosłego. Ćwiczenia odbywały się bez obuwia, aby umożliwić ćwiczącym dobry kontakt z podłogą.
Prowadzeniem grupy zajmowały się dwie osoby - zgodnie z zasadą tej metody - posiadające odpowiednie uprawnienia nauczycielki - terapeutki.

 

Zajęcia w pięciu kategoriach ruchu.

1.Pierwsza kategoria to ruch prowadzący do poznania własnego ciała. Pozwalał on na stopniowe poznanie poszczególnych części ciała. Kontrola nad ruchami własnego ciała prowadzi do ukształtowania własnej tożsamości: wyodrębnienie własnego „ja’.

2.Ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym. Celem tej kategorii było wykształcenie orientacji w przestrzeni, aby na tej podstawie wytworzyć związek między dzieckiem a otoczeniem.

3.Ruch prowadząc do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem, w którym celem było zachęcanie uczestników do nawiązania pozytywnych i znaczących kontaktów z innymi osobami.

4.Ruch prowadzący do współdziałania w grupie. Początkowe ćwiczenia były wykonywane w trójkach a później w całą grupą. W tej kategorii dwie osoby zajmowały się trzecią.

5.Ostatnią kategorią ruchu był ruch kreatywny, w którym uczestnicy w sposób spontaniczny i swobodny poruszali się w dowolnym tempie. Ta kategoria pomagała w twórczy sposób wyrazić siebie.

 

Efekty realizacji innowacji - dla ucznia

Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego wspomagamy rozwój emocjonalny dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała oraz integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy również orientację przestrzenną. Ćwicząc budujemy także poczucie bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości. Kształtujemy pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem w zabawie, bliskimi. Dążymy do rozwoju własnej inwencji, inicjatywy, spontaniczności. Dziecko uczestniczące w programie poznało, więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotkało w niej innego człowieka, uczyło się w niej współpracować najpierw z jednym partnerem, następnie w parach, a potem z całą grupą.

Ćwiczenia, odpowiednio dobrane podczas prowadzonych przez nas zajęć, dawały pozytywne odczucia w kontakcie z drugim człowiekiem, wyzwalały swobodę zachowań i naturalność oraz były doskonałą okazją do rozładowania energii.  Dzieci miały możliwość wchodzenia w inną rolę niż zazwyczaj (dominująca, bierna) oraz budowania partnerstwa. Ćwiczenia były źródłem ogólnej radości oraz odczuwania pozytywnych emocji.

Współdziałanie dziecka z rodzicem stwarzało okazję do wzajemnego bliskiego kontaktu, który często zanika w codziennym pośpiechu. Udział w zajęciach miał także na celu stworzenie okazji do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i własnych możliwości ruchowych.

W konsekwencji dziecko zaczęło mieć do siebie zaufanie, zyskało poczucie bezpieczeństwa, równowagę duchową i stabilizację emocjonalną.

 

Wnioski prowadzących innowację:

 

  Ćwiczenia Weroniki Sherborne są metodą uniwersalną, ponieważ nie wymagają umiejętności mowy, co jest często ważne dla dzieci. Nie wymagają przyrządów, pomocy dydaktycznych ani innych skomplikowanych przygotowań czy działań.

Wzajemna współpraca, a bardzo często i ciężka praca oraz przyjazny kontakt w czasie zajęć, przyniosły wiele radości i pozytywnych emocji zarówno uczestnikom, jak i prowadzącym. Jesteśmy bardzo dumne ze swoich uczniów wspieranych przez rodziców, bowiem wspólnie osiągnęliśmy ogromny sukces. Jest nim pokonywanie własnych barier, wzajemne zaufanie, aktywne działanie i wykonywanie trudnych ćwiczeń, a - przede wszystkim - wywoływanie uśmiechu na twarzy dziecka.

Program innowacyjny „SILNI RAZEM” przeznaczony był dla wszystkich uczniów naszej szkoły o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jego celem było m.in. pobudzenie aktywności dziecka, usprawnienie koordynacji przestrzennej, rozszerzenie kontaktów społecznych, ale także umożliwienie udziału w zajęciach specjalistycznych uczniom i rodzicom z małych miejscowości, którzy nie zawsze, ze względu na odległość lub koszt dojazdu, mogą do nich dotrzeć. Stworzona przy tym szansa bliskiego kontaktu z własnym dzieckiem, sprzyjała zacieśnieniu więzi emocjonalnej, budowaniu wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych trzeba zachęcać do aktywności własnej i wiary w siebie, bowiem - jak mówi motto innowacji - w każdym wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafi się je odszukać.

 

Innowacja pedagogiczna SILNI RAZEM poszerza zakres pracy szkoły, a dzięki posiadaniu nauczycieli-terapeutów podnosi również jej jakość i efektywność.

 

Innowacja została zakończona 31 marca 2016 roku.

 

Mariola Gorczyńska, Wioletta Burdziak-Zabłotny

 

Trepcza, dnia 31.03.2016 r.


 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

 

godlo polski.svg

 

ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 44 551

e-mail - szptrepcza@poczta.fm

puchatek

szlachetna paczka

kouj wf z klasa

logo-cyfrowobezpieczniplSzachu w szkolelogo mm

 

program owoce w szkole

licencja VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

tabliczka szkola w ruchu

radosnaszkola

pierwszeuczniowskiedoswiadczenia


 

 

 

 

origami1

licznik odwiedzin

Wizyt w tygodniu3
Wizyt w miesiącu387
Łącznie wizyt54842

VCNT - Visitorcounter