"Z komputerem i angielskim w świat"


Opracowała i realizowała: p. Mariola Gorczyńska

 

Czas realizacji: 2012/2013


Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
rok szkolny 2012/2013

galeriaprezentacja

certyfikat


 1. Tytuł innowacji : Z komputerem i angielskim w świat…
 2. Motto innowacji ,,Granice mojego języka są granicami mojego świata…”    (Ludwig Wittgenstein)
 3. Osoba realizująca innowację: Mariola Gorczyńska
 4. Data rozpoczęcia realizacji innowacji: 1 września 2012 r.
 5. Uczniowie objęci realizacją innowacji: Klasy od IV – VI szkoły podstawowej (14 osób)

Sposób realizacji innowacji :

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne co dało możliwość wprowadzenie różnych form pracy w czasie zajęć kółka europejskiego i stworzyło większą możliwość wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

W pierwszym semestrze uczniowie głównie byli skoncentrowani na zajęciach edukacyjnych z zakresu obsługi komputera i programów informatycznych. Dzięki udoskonaleniu swoich umiejętności mieli możliwość wzięcia udziału w licznych projektach i konkursach za pomocą technologii informacyjnej lub Internetu.

W semestrze drugim dominującym był język angielski, gdzie uczniowie mogli w sposób praktyczny wykorzystać jego znajomość i przedstawić przygotowany z nauczycielem skecz w angielskiej wersji językowej ’’ The Feelings Collector”. Zarówno skecz, jak i udział w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej miały miejsce podczas VIII Festiwalu Kultury Polsko-Angielskiej. Poza tym, udział w projekcie MY HERO na platformie eTwinning, gdzie wykorzystuje się technologię informacyjną w celu nawiązania współpracy z inną szkołą bliźniaczą w Polsce lub zagranicą, ukazał nowe możliwości i ,,otworzył’’ okno na świat. Podobnie jak i zapoznanie się z pracą telewizji polskiej oraz spotkanie z teatrem, które były możliwe dzięki pozyskaniu sponsora przez nauczycielkę prowadzącą innowację p. Mariolę Gorczyńską i odbyciu wycieczki autokarowej do Rzeszowa. Koszt wycieczki wyniósł 880 zł, a uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie i nie ponieśli żadnych kosztów. W czasie pobytu w Rzeszowie zwiedzili Rynek i miasto, ośrodek i archiwum TVP Rzeszów, obejrzeli ,,Anię z Zielonego Wzgórza” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej oraz zjedli posiłek w restauracji McDonald.

W czasie swych zajęć w szkole uczniowie grali również w gry planszowe i zabawy dydaktyczne oraz poznali możliwości komputera jako źródła rozrywki, a frekwencja była zawsze bardzo wysoka.

Efekty realizacji innowacji - dla ucznia

Uczniowi zajęć Z komputerem i angielskim w świat… poznali techniki efektywnego uczenia się oraz ewaluacji własnych osiągnięć. Poza tym, nauczyli się obsługiwać komputer w sposób praktyczny, nabyli umiejętność obróbki zdjęć za pomocą programu komputerowego Microsoft Office Picture Manager, poznali komunikatory i portale społecznościowe, pocztę elektroniczną, zasoby internetowe, Platformę eTwinning, programy multimedialne. Nauczyli się obsługiwać program multimedialny Power Point, w którym wykonywali większość swoich prezentacji oraz zapoznali się z systemem Unii Europejskiej i krajami do niej należącymi. Posługując się słownikiem językowym, programami edukacyjnymi nauczyli się technik samokształceniowych i wdrożyli do samokształcenia.

Uczniowie wzięli udział w konkursach, w których otrzymali dyplomy i nagrody:

 • Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JANUSZA KORCZAKA organizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa w ramach projektu ,,Z pasją idziemy przez życie” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej - płytka CD
 • Internetowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny MY ENGLISH TEACHER (www.polanglo.pl)                                           -
 • Internetowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BARWY UNII EUROPEJSKIE (www.barwyue.pl/ ) - prace umieszczone w Internecie
 • Internetowy Ogólnopolski Konkurs Językowy FunEnglish.pl (www.funenglish.pl/konkurs.) – udział on-line w finale konkursu
 • Internetowy Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego ENGLISH CAN BE FUN – Gim. Nr 2 w Sanoku (czas trwania 18 tygodni) – udział w 18 etapach
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI – Gim. Nr 3 w Sanoku – wyróżnienie
 • VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ – I i II m
 • Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego EDI Pingwin
 • Udział w projekcie eTwinning MY HERO- certyfikat międzynarodowy
 • Przedstawienie teatralne w angielskiej wersji językowej ,,THE FEELINGS COLLECTOR”

Możliwości jakie daje telewizja oraz większe miasto poznali uczniowie na wycieczce do Rzeszowa, a także współpracę w grupie rówieśniczej i różne formy rozwijania swoich zainteresowań dostarczyły im zajęcia prowadzone w ramach innowacji.

Wnioski prowadzącego innowację:

Efektem prowadzonych zajęć jest przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie nabywania umiejętności językowych poprzez ukazywanie im najbardziej efektywnych technik uczenia się, rozwinięcie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, wdrożenie do obiektywnej samooceny i budowanie motywacji do nauki języka obcego poprzez dodatkowe źródła informacji i materiały na temat krajów anglojęzycznych (Internet, eTwinning, prace projektowe). Rozwinięcie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec mieszkańców innych państw poprzez zapoznawanie ich z kulturą, geografią, przyrodą, historią a zwłaszcza interesującymi dla ich grupy wiekowej wybranymi aspektami życia codziennego krajów anglojęzycznych.

Wykorzystanie komputera i powiązanie z praktycznym zastosowaniem języka angielskiego spowodowały, że uczniowie zrozumieli potrzebę dalszego kształcenia i samokształcenia w tym zakresie, wielu z nich, nie mając w domu dostępu do Internetu, zobaczyło bogactwo możliwości jakie niesie ze sobą ta sieć. Nie zabrakło też informacji dotyczących zagrożeń i pułapek, z którymi mogą się spotkać uczniowie na stronach internetowych oraz bezpiecznych technik korzystania z komputera.

Różnorodność form pracy zastosowana w czasie zajęć innowacji spowodowała, że były one atrakcyjne i potrzebne, a ewaluacja przeprowadzona przez prowadzącego (Quiz, ankieta ewaluacyjna, opinie rodziców, wytwory pracy twórczej uczniów itp.) potwierdziła skuteczność stosowanych metod (prace projektowe, zajęcia teatralne, gry i zabawy dydaktyczne oraz szkolne i pozaszkolne quizy oraz konkursy) .

Program innowacyjny Z komputerem i angielskim w świat… oprócz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze środowiska wiejskiego, miał na celu stworzenie warunków i możliwości do ekspresji osobowości dziecka poprzez działanie twórcze, aktywne uczestnictwo w zabawie i pracy, dążenie do samorealizacji i osiągnięcia sukcesu. Cele te zostały zrealizowane , a słowa motta innowacji ,,Granice mojego języka są granicami mojego świata…” (Ludwig Wittgenstein) zostały przez uczniów w pełni zrozumiane.

       Innowacja została zakończona 28 czerwca 2013 roku.

 

Trepcza, dnia 02.07.2013r.                                                           Mariola Gorczyńska                 

 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

 

godlo polski.svg

 

ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 44 551

e-mail - szptrepcza@poczta.fm

puchatek

szlachetna paczka

kouj wf z klasa

logo-cyfrowobezpieczniplSzachu w szkolelogo mm

 

program owoce w szkole

licencja VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

tabliczka szkola w ruchu

radosnaszkola

pierwszeuczniowskiedoswiadczenia


 

 

 

 

origami1

licznik odwiedzin

Wizyt w tygodniu3
Wizyt w miesiącu387
Łącznie wizyt54842

VCNT - Visitorcounter