Szkoła promująca zdrowie

PREZENTACJA


Podstawowe zasady żywienia dzieci i młodzieży

 

Od czerwca 2012r. Zespół Szkół w Trepczy uczestniczy w programie „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Realizację programu rozpoczęliśmy od opracowania planu pracy na rok szkolny 2012\2013 w zakresie promocji zdrowia. 
          Na każdy miesiąc roku szkolnego zostały wyznaczone odpowiednie zadania do wykonania.

Rada Pedagogiczna jednogłośnie przyjęła plan promocji zdrowia w naszej szkole, a uczniowie na spotkaniu dla rodziców przedstawili cele i zadania programu.

1 

Na piętrze w gimnazjum jest prowadzona tablica, stale dostarczająca świeżych informacji na temat zdrowego odżywiania. Na początku były to wzmianki o promocji zdrowia, później informacje dotyczące zapobiegania grypie „Walczymy z chorobami”.

 2

W październiku klasy 0-3 zorganizowały wystawę „Jesień dary niesie”, natomiast klasy 4-6 uczestniczyły w konkursie plastycznym „Warzywo dziwoląg”.

 

Higienistka szkolna i wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzili pogadanki w klasach zarówno nauczania zintegrowanego, szkoły podstawowej, jaki i gimnazjum na tematy: higieny jamy ustnej, chorób przewodu pokarmowego, dbałości o czystość rąk.

3 

        Nasi uczniowie zapoznali się z zasadami racjonalnego żywienia i kulturalnego spożywania posiłków. Rysowali etykiety swojego ulubionego przetworu z warzyw, rozpoznawali części jadalnych warzyw. Podczas zajęć planowali na każdy dzień tygodnia zjedzenie wybranego owocu. Ponadto mogli zobaczyć jak estetycznie nakryć stół, a także zgłosić własny pomysł na to,   co można zrobić aby zwiększyć spożycie owoców.

 

     7 kwietnia bieżącego roku WHO podała hasło na dzień obchodów „Zdrowe bicie serca”. Również w naszej szkole koordynatorzy przygotowali dużo wiadomości na ten temat, które zostały wywieszone na tablicy promującej zdrowie.

 

     Rodzice naszych uczniów, podczas spotkania dla rodziców uczestniczyli w prelekcji na temat zasad prawidłowego żywienia i potrzeb dzieci w wieku szkolnym.

 

 SZKOŁĘ PROMUJĄCĄ ZDROWIE TWORZĄ LUB WSPÓŁUCZESTNICZĄ W JEJ TWORZENIU:

 

 

uczniowie;

nauczyciele;

rodzice;

pracownicy szkoły;

osoby ze społeczności   lokalnej.

 

O PROMOCJI ZDROWIA

 

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.


CELE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE


Zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki
(budynek obiekty rekreacyjne i sportowe, posiłki szkolne, bezpieczeństwo itp.) ;

Kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i społeczności lokalnej

Zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów;

Umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości;

Przedstawić społeczności szkolnej (uczniom i dorosłym) jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa;

Kształtować dobre relacje między:

~              pracownikami i uczniami

~              samymi uczniami

~              szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną;

Wykorzystać wszystkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia;

Włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

 

godlo polski.svg

 

ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

tel. (13) 46 44 551

e-mail - szptrepcza@poczta.fm

puchatek

szlachetna paczka

kouj wf z klasa

logo-cyfrowobezpieczniplSzachu w szkolelogo mm

 

program owoce w szkole

tabliczka szkola w ruchu

radosnaszkola

pierwszeuczniowskiedoswiadczenia


 

 

 

 

origami1

licznik odwiedzin

Wizyt w tygodniu131
Wizyt w miesiącu600
Łącznie wizyt45106

VCNT - Visitorcounter